Welkom op de sait van de bakker Jòòse dòòd bent
        

                veldteke_1961

1961: Alles op z'n kop

Za'k oe 's wa zegge
M'ebbe nou 's de primeur
't Krabbegat wor nou zo schòòn
Edde da d'ok al deur?
't Zal t'r nou gaan speere
't Wier nòòdeg onder'and
Da ga d'ier as vaneiges
Da leg d'ommers voor d'and

refrein:
Ei wa worre me toch schòòn
Nogal wiedes, da's toch éél gewòòn
'n Krab in art en niere
Ken anders ier nie tiere
De leut ken van 't jaar nie op
Éél d'n òòp mot nou 's
En 'n bietje gauw 's op z'n kop

Zo sting ellef jaar geleeje
N'alles op z'n kop
Alle dweile dweilde schòòn
Me stinge d'r goed op
Mar voor onze Gròòtsten Boer
Was 't toen zwaar pet
IJ kon in 't gehéél nie komme
En ij zong in z'n bed

refrein