Welkom op de sait van de bakker Jòòse dòòd bent

d’Afscheiding

Op un gegeve mement (ut zal mette Vastenavend van ’99 gewist zijn) liepe de gemoedere wa op onder andere deur:

- ut ouw-Berregs ijsklontjesgooien naar deze n'en gene - spesjaal deur ééne S. uit Put naar eige bentleje-, di d'alles ter voorbereiding van d'afscheiding.
- ut tiepiese  gedrag van enkele bentleeje om glaze van (toen nog ) glas in 'n tuba te douwe teneinde de krasbestendeg'eid uitvoereg te teste. (voor de kleine kullekes onder ons: wezelek waar, vroeger waren de manne van staal, de schepe van 'out en de glaze van glas).
- ut voordurend uit de pas lòòpe mette rest, in zewel muzikale n'as maatschappeleke zin.
- ut ouw'oere n'over van alles terwijl 't nerreges over gaat.
- de nie aflatende be'oefte om tot bevrediging te komme deur altijd de boventòòn te voere wa d'ons nie moejeluk afging.

In al dees kategorieje ebbe me un ruime voldoende geskoord zo damme nie anders konde dan ons eige n'afsplitse en deurgaan as de bakker Jòòse dòòd bent wa dus feiteluk een deurstart van d’Ansjoviniste was die nog 2 jaar onder die naam ‘ebbe deurgespeuld en toen opge’eve zijn.